Home Portfolio Lessons HTML_DHTML_JavaScript training_bg

Statistics

Content View Hits : 145004
We have 2 guests online
HTML/DHTML/JavaScript training Print
Written by Administrator   
Thursday, 01 April 2010 14:40

1. HTML/DHTML/JavaScript training


„КОМПЮТЪРНИ  СИМУЛАЦИИ  - създаване на програми с JavaScript”.

 

CD Kurs_JavaScript


Уважаеми , Г-жи и Г-да,

Предлагам на вашето внимание един материал за обучение /самообучение/ и за подготвяне на специалисти, които да могат да създават програми за симулация, които след това да се изпълняват на компютър. Според мен тези симулационни програми ще навлизат все повече и повече в нашия живот, тъй като компютрите вече навлязоха навсякъде и сега остава да бъдат създадени и конкретните програми за конкретните неща от живота.

Защо именно на JavaScript - защото при този начин на създаване на програма човек може по всяко време да влезе в кода и да направи някаква корекция и така да усъвършенства програмата да работи съобразно конкретните условия.

Курсът е съставен от 5 модула, като Модул 1 и Модул 2 съдържат основите на HTML, DHTML и JavaScript. Материалът в тези модули е погледнат в светлината на създаването на симулационна програма. Следващите два модула /Модул 3 и Модул 4/ съдържат основните техники и инструменти, който са необходими при създаването на някаква програма. Тези два модула съдържат сорс кода и подробните обяснения към него на две игри, предполагам че по този начин най-бързо и най-добре ще бъде усвоен материала от обучаемите. Последният Модул 5 съдържа сорс кода и подробно обяснение на действието на една реална програма за отчитане на времето през което един потребител на компютър е бил в интернет и сумата която той трябва да заплати за това ползване на интернет.

Цената на един диск /CD/ с качени на него всички материали е ... лв +разходи по доставката. Тази цена предполагам не е висока за вас, с оглед на това, че Вие веднага можете да започнете да създавате програми /симулационни или игри/ и ще можете да ги предлагате на пазара за програмни продукти както в България, така и в Интернет.

Цел на курса: Използвайки програмирането с JavaScript да се усвоят основните технологии за създаването на симулационни програми, които да могат да се използват в различни направления от нашия живот /пример: образоватерни модули; тестове и т.н/, като се използва максимално възможностите на компютъра.

Усвояване на основите на "обектно-ориентираното програмиране" /ООП/- най-успешнеят подход за разработване на софтуер с високо качество при минимално време за разработка и минимални разходи.

Надявам се моето предложение да предизвика интерес във Вас и Вие да пожелаете да закупите предложения от мен материал.

21.10.2018г.

 

с уважение: инж.Петър В. Петров

за контакти:

инж. Петър Величков Петров

e-mail: petrov_pv/a/yahoo.com

GSM 0886742345

ПЛАН

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС

„КОМПЮТЪРНИ  СИМУЛАЦИИ  - създаване на програми с JavaScript”.

Продължителност на курса: 5 модула;

План за работа през съответния модул:

Модул 1: Запознаване с HTML и DHTML:

Модул 2: Запознаване с JavaScript

Модул 3: Разглеждане и разбиране сорс кода на играта ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА” или „ПВО”, която се играе само с „мишката”, т.е. различните действия на играта се определят от събитията свързани с натискането на левия бутон на „мишката”;

Модул 4: Разглеждане и разбиране сорс кода на играта "Водолазът стрелец", която се играе само с „клавиатурата”, т.е. различните действия на играта се определят от събитията свързани с клавиатурата;

Модул 5: Разглеждане и разбиране сорс кода на програмата "Clock Internet", която може да се използва за определяне времето през което потребител на интернет е бил в интернет и сумата която той трябва да заплати за това време;

Цел на курса: Използвайки програмирането с JavaScript да се усвоят основните технологии за създаването на симулационни програми, които да могат да се използват в различни направления от нашия живот /пример: образоватерни модули; тестове и т.н/, като се използва максимално възможностите на компютъра.

Усвояване на основите на „обектно- ориентираното програмиране" /ООП/- най-успешнеят подход за разработване на софтуер с високо качество при минимално време за разработка и минимални разходи.

ИЗРАБОТИЛ:

инж. Петър Величков Петров

e-mail: petrov_pv/a/yahoo.com

GSM 0886742345

ПЛАН

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС

„КОМПЮТЪРНИ  СИМУЛАЦИИ  - създаване на програми с JavaScript”.

Модул 1: Запознаване с HTML и DHTML

І. Hyper Text Markup Language /HTML/

1.Накракто за HTML;

2.Основи на HTML:

2.1. Структура на HTML

BGCOLOR

BACKGROUND

TEXT

2.2. Заглавия и размер на буквите;

2.3. Хоризонтални разграничителни линии – WIDTH; SIZE;

2.4. Коментари;

2.5. Пример за прост HTML документ

3.Използване на изображения. Тагът <IMG>

3.1. Файлови формати – JPG; GIF;

3.2. Допълнителни възможности на GIF фаиловете- прозрачност на фона; анимация;

3.3.Карти изображения /Image Maps/

4. Таблици.

4.1. Тагове използвани при таблиците:

<TABLE>; <WIDTH>; <BORDER>

<TR>; <ALIGN>; <VALIGN>; <BGCOLOR>

<TD>; <CELLSPACING>; <CELLPADDING>; <WIDTH>; <HEIGHT>; <BGCOLOR>

клетки простиращи се в два и повече съседни реда или колони;

4.2. Примери

5.Формуляри.

5.1. Тагът <FORM>

5.2. Пример.

ІІ. DYNAMIC HTML - DHTML

1.Накракто за DHTML;

2.Основи на DHTML:

3. DHTML и Internet Explorer /IE/

4.Примери:

4.1. За динамично съдържания.

4.2. За динамични стилове;

4.3. За динамично позициониране

Модул 2. Запознаване с JavaScript

1.Синтаксис

2.Променливи. Дефиниране на променливи. Типове променливи.

3. Създаване на обекти

4.Масиви

5.Оператори. Оператори за присвояване.

6.Условен преход- switch; if; else

7. Повторение на код /цикли/ - for; while; do while; break; continue

8.Вградени обекти. Обектите String; Math

9.Диалогови прозорци за продупреждения, потвърждения и запитвания

10.Добавяне на JavaScript код в документ

11.Вграждане на JavaScript скриптове

12.Добавяне на JavaScript блок в секцията <HEAD>

13.Свързване към външни скриптове на JavaScript

14.Функции за обработка на събитията свързани с клавиатурата и с мишката

15.Работа с обекти. Какво е „обектно –ориентирано програмиране”/ООП/. Обектни типове и инстанции.

16.Обектния модел на JavaScript:

използване на свойства;

използване на методи;

създаване на инстанции

17.Добавяне на свойства и методи към обектните типове

18.Премахване на свойства и методи

Модул 3: Разглеждане и разбиране сорс кода на игра, която се играе само с „мишката", т.е. различните действия на играта се определят от събитията свързани с натискането на левия бутон на „мишката";

ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА” или „ПВО”

Противниковите самолети ни атакуват, за да оживеем трябва да ги унищожим.

За целта трябва да ги уцелим с мишката. Скоростта на придвижване на противниковия самолет е избираме предварително с натискането на един от клавишите 1,2,3,4,5,6.

По време на играта можете да получите помощ чрез натискането на клавиша "h". Продължителността на една игра е 3 минути. Повече относно играта на:

http://peter3800.tripod.com/id14.html

Модул 4: Разглеждане и разбиране сорс кода на игра, която е се играе само с „клавиатурата", т.е. различните действия на играта се определят от събитията свързани с клавиатурата;

"Водолазът стрелец"

Чрез клавишите "a,d,w,x" става придвижването на водолазът.

Чрез клавиша "f" се произвежда изстрел по движещата се акула.

При всяко уцелване на акулата тя се превръща в делфин, за което се получават точки. Ако мехурчето уцели водолаза му се отнемат от точките.

За помощ се използва клавиша - "h". Играта е с продължителност 3 минути.

Повече относно играта на:

http://peter3800.tripod.com/id16.html

Визуално можете да се запознаете с изгледите на игрите от сайта с адрес:

http://peter3800.tripod.com

Модул 5: Разглеждане и разбиране сорс кода на програмата „Часовник за времето в Интернет" – чрез която може да се засича времето през което потребителя на даден компютър е бил в Интернет

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСКА /CD/ - 2,4МВ или 144стр.

1.ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС „КОМПЮТЪРНИ  СИМУЛАЦИИ  - създаване на програми с JavaScript” -plan_na_kursa.doc - 64кВ или 7 стр.

2.СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРС „КОМПЮТЪРНИ  СИМУЛАЦИИ  - създаване на програми с JavaScript” ВКЛЮЧВАЩ И СОРС КОДА НА ДВЕ ИГРИ :

2.1.папка MODUL_I_II

sydyrjanie_moduli_01_02.doc – 362kB или 47стр. без сорс кода на игрите и обясненията по него;

2.2.папка MODUL_III

pvo_html.doc – сорс кода на играта ПВО” – 55kB или 5 стр.

pvo_html_help.doc – сорс кода на играта ПВО”, придружен с подробни пояснения относно действията на всеки ред от кода – 163kB или

20 стр.

2.3.папка MODUL_IV

vstr_html.doc – сорс кода на играта"Водолазът стрелец" - 56kB или 10 стр.

vstr_html_help.doc – сорс кода на играта"Bодолазът стрелец", придружен с подробни пояснения относно действията на всеки ред от кода, 188кВ или 24стр.

2.4.папка MODUL_V

clock_html.doc – сорс кода на програмата за засичане на времето , през което даден потребител е бил в Интернет -36кВ или 5 стр.

clock_html_help.doc- сорс кода на програмата за засичане на времето , през което даден потребител е бил в Интернет, придружен с подробни пояснения относно действията на всеки ред от кода, 99кВ или 14 стр.

3. Две напълно функциониращи игри /ПВО” и "Водолазът стрелец"/

за персонален компютър, с всички файлове необходими за тяхната работа

4.Напълно функционираща програма "Clock Internet" - за засичане времето през което даден потребител на зала за предоставяне на Интернет е бил в Интернет

5. ПРИМЕРНИ ФАЙЛОВЕ – 12 БРОЯ

/ prim01.html; prim02.html; prim03.html; prim04.html; prim05.html;

prim06.html; prim07.html; prim08.html; prim09.html; prim10.html;

 

prim11.html ; prim12.html /

==

 

Last Updated on Monday, 22 October 2018 10:40
 
Banner
Copyright © 2023 petrov-pv.eu. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.